Oud en digitaal: realiteit of utopie?

Boek 'Oud en digitaal: realiteit of utopie?'

Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Wie volop aan de samenleving wil participeren en toegang wil tot alle nodige informatie, producten, diensten of contacten, moet digitaal actief zijn. Ook ouderen zijn de voorbije decennia massaal beginnen meesurfen op de digitale golf, maar toch zijn er die uit de boot vallen. Dit boek belicht het gebruik van internet en digitale toestellen door ouderen in de periode tussen 2004 en 2021. De auteurs baseren zich hiervoor op de gegevens van meer dan 82.000 thuiswonende zestigplussers uit de Ouderenbehoefteonderzoeken.

Het resultaat is een uniek inzicht in digitale uitsluiting en de relatie met sociodemografische kenmerken van ouderen, kwetsbaarheid, eenzaamheid, mantelzorg, ageing in place en COVID-19.

Daarnaast brengen gastauteurs inspirerende wetenschappelijke inzichten over de rol van warme experten, instructieve steun van ICT-lesgevers, cursussen digitale vaardigheden, dataficatie en leeftijdsdiscriminatie.

Deze publicatie biedt handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met de thema’s internetgebruik en digitale toestellen bij ouderen.

Boek Oud en digitaal

Over de auteurs

Jorrit Campens is doctoraatsonderzoeker binnen het SBO-project ‘Digital Ageing’ en is verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn van HOGENT.

Anina Vercruyssen is senior researcher bij Centre for Population, Family and Health (CPFH) aan de faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Antwerpen. Zij is copromotor en coördinator van het SBO-project Digital Ageing.

Dominique Verté is professor Sociale Gerontologie en Sociale en Culturele Agogiek. Hij is docent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB. Hij is een van de oprichters van het Ouderenbehoefteonderzoek.

Nico De Witte is professor aan de VUB, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen & faculteit Geneeskunde en Farmacie (FRIA- onderzoeksgroep). Hij is ook verbonden aan de onderzoekscentra 360° Zorg en Welzijn en Center for Applied Datascience van HOGENT. Tevens is hij medeoprichter van de Ouderen-behoefteonderzoeken en copromotor van het SBO-project Digital Ageing. 

Met gastbijdragen van:

  • Nelly Geerts
  • Ignace Glorieux
  • An Jacobs
  • Dimitri Mortelmans
  • Werner Schirmer 
  • Cora van Leeuwen

Het boek "Oud en digitaal: realiteit of utopie?"

Hebt u uw exemplaar van deze inspirerende uitgave al?