Green Deal Duurzame Zorg

Green Deal Duurzame Zorg

Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en paradoxaal genoeg op twee verschillende manieren. Enerzijds is de impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving bijzonder groot. Anderzijds draagt de sector, net als elke andere maatschappelijke sector, via zijn CO2-uitstoot ook zelf bij tot deze problemen. Concrete cijfers ontbreken, maar de Wereldgezondheidsorganisatie schat dat tot 15 % van de broeikasgassen in de industriële landen uit zorgactiviteiten en -diensten komen. Zo vangen de zorg- en welzijnssectoren mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en vervuilde leefomgeving op, maar dragen ze zelf terzelfdertijd ook bij aan deze problemen. Deze vicieuze cirkel willen we dan ook zo snel mogelijk doorbreken met een Green Deal Duurzame Zorg.

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en verschillende publieke en private partners uit een sector om samen de schouders te zetten onder de verduurzaming van hun sector door tal van concrete acties. Op die manier willen we de eigen impact van de sector aanpakken en omzetten in een positief verhaal. Daarvoor is het essentieel om de krachten te bundelen en samen met zoveel mogelijk welzijns- en zorgvoorzieningen stappen te zetten richting verduurzaming.

Samenwerking is daarbij cruciaal. In de eerste plaats binnen de zorg- en welzijnssectoren. De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat we samen wel degelijk bakens kunnen verzetten. De pandemie was in die zin een katalysator die meer coördinatie en samenwerking mogelijk heeft gemaakt.

Maar met deze Green Deal Duurzame Zorg slaan dus ook de Vlaamse beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Omgeving de handen in elkaar en willen we op korte termijn gezamenlijk werk maken van concrete acties. Verder willen we ook maximaal kennis- en ervaringsuitwisseling stimuleren.

 

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en vervuilde leefomgeving op, maar dragen zelf terzelfdertijd ook bij aan deze problemen.

 

Speerpunt van deze Green Deal Duurzame Zorg is het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het erg belangrijk dat de zorgsector zuiniger en circulair omgaat met materialen en zo minder afval produceert. Tot slot is het reduceren van de aanwezigheid van geneesmiddelen in Vlaamse waterlopen een duidelijke doelstelling.

Ik ben als minister van Welzijn en Volksgezondheid bijzonder blij dat op de officiële kick-off al meer dan 150 organisaties formeel de Green Deal ondertekenden en dat aantal neemt elke week toe: zorgorganisaties, bedrijven, overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, universiteiten, koepels … Stuk voor stuk zullen zij de komende jaren mee hun sterke schouders onder dit engagement steken.

De Green Deal is de motor die de dynamiek rond duurzaamheid in de gezondheidssector moet aanwakkeren. Het is de perfecte match voor deze sector die gericht is op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ik hoop dat het enthousiasme en de betrokkenheid rond de Green Deal dit jaar verder verspreiden en de hele sector zullen inspireren. Intekenen op de Green Deal is nog mogelijk gedurende het hele eerste werkjaar, tot 15 maart 2024.

Ik wil iedereen in de sector oproepen, van onthaalouder tot ziekenhuis, om concrete en duurzame acties te ondernemen die passen bij hun eigen mogelijkheden. Samen kunnen we met deze kleine en grote acties een grote stap zetten in de richting van een duurzame sector en een beter leefmilieu.

 

Geïnteresseerd om mee te doen aan de Green Deal Duurzame Zorg? Teken in.

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...