De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ontleed | wijziging Wet inzake overheidsopdrachten - bestuur en transparantie

Overheidsopdrachten

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een plaatsingsprocedure waarbij u zelf een aantal ondernemers selecteert en hen uitnodigt om een offerte in te dienen. Deze procedure is echter wel aan enkele regels gebonden.

Zo moet het e-Procurementplatform verplicht gebruikt worden voor opdrachten vanaf € 30.000 om firma’s uit te nodigen, maar ook na gunning dient de beslissing gepubliceerd te worden zodat iedereen hier inzage in heeft.

Bovendien voert de nieuwe wet 'bestuur en transparantie' (wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur) een aantal belangrijke wijzigingen door om meer transparantie te krijgen en op een meer gestructureerde wijze gegevens te verzamelen:

  • Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt vanaf 1 september 2023 verplicht voor alle overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit betekent onder meer dat ook bij deze plaatsingsprocedure de offertes moeten worden ingediend via e-Tendering.
  • Voor opdrachten en raamovereenkomsten die niet Europees zijn bekendgemaakt moet vanaf 1 september 2023 een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd, uiterlijk 30 dagen na de sluiting.
  • Voor opdrachten die gebaseerd zijn op raamovereenkomsten moet vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar.
  • Voor beslissingen tot niet-gunning of niet-sluiting moet vanaf 26 februari 2023 een (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd
  • Voor opdrachten van beperkte waarde moet vanaf 1 januari 2025 jaarlijks de totale waarde van deze opdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten, worden gecommuniceerd aan het federale aanspreekpunt, en dit ten laatste op 15 februari van elk jaar. Opdrachten waarvan het gunningsbedrag lager is dan 3.000 euro zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Door deze verhoogde transparantie zal de federale overheid (FOD BOSA) op een gestructureerde en actieve wijze gegevens ter beschikking kunnen stellen aan het maatschappelijk middenveld en de media. Deze gegevens zullen worden gebundeld per aanbestedende overheid en op neutrale wijze worden voorgesteld. De modaliteiten voor de bekendmaking van deze gegevens worden nog in een koninklijk besluit vastgesteld. [bron: Vlaanderen.be/intern, Digitaal Vlaanderen]

Tijdens het live webinar 'De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ontleed' laat lesgever Kim Bosman u kennismaken met het wettelijk kader van de plaatsingsprocedure en gaat u aan de slag met de praktische tips die u worden aangeboden.

Volgende thema's komen aan bod:

  • Wettelijk kader dat van toepassing is
  • De basisbegrippen
  • De fases van de procedure
  • Waarover onderhandelen?
  • Tips en valkuilen

 

Praktische info

Live webinar op dinsdag 17 oktober 2023, van 10u tot 12u.
Doelgroep: medewerkers van zorgvoorzieningen, lokale besturen en politiezones.
Basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten is noodzakelijk.
Aantal deelnemers is beperkt tot 30, om de interactiviteit te bevorderen.

Meer informatie of inschrijven.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...