Week van de Pleegzorg 2019 - Verscheidenheid troef

Naar jaarlijkse traditie organiseerde Pleegzorg Vlaanderen van 15 tot 24 november de Week van de Pleegzorg. Dit jaar zetten de Vlaamse pleegzorgorganisaties de variaties in pleegzorg in de kijker. “Het clichébeeld rond pleegzorg is dat het voorbehouden is voor een man-vrouwkoppel dat op continue basis de zorg opneemt voor een jong pleegkind, terwijl bijvoorbeeld alleenstaanden of holebikoppels net zo’n warm nest kunnen bieden,” zegt Jan Brocatus, coördinator van Pleegzorg Vlaanderen.
 
“Uit een marktonderzoek dat we deze zomer met Indiville hebben uitgevoerd, blijkt dat mensen in Vlaanderen zeer positief staan tegenover pleegzorg en het als heel nuttig bestempelen, maar tegelijk blijkt dat de kennis erover heel beperkt is,” verduidelijkt Brocatus. 
 
Niet alleen wie in aanmerking komt om pleegzorger te worden, ook de variatie aan mogelijke engagementen blijkt minder gekend bij het brede publiek. “Het hoeft niet altijd even intensief 24 op 24, 7 op 7 te zijn. Je helpt kinderen en jongeren al enorm vooruit met pleegzorg tijdens het weekend of schoolvakanties, wat ouders die het moeilijk hebben kan ondersteunen of bv. in combinatie met een verblijf in een voorziening. Soms gaat het om heel korte periodes, via crisisopvang.” Pleegzorg beperkt zich niet tot kinderen en jongeren. Brocatus: “Helemaal ongekend, stellen we vast in het marktonderzoek, is dat pleegzorg ook kan voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek.” 
 
980 kinderen en jongeren op de wachtlijst
 
Dat er nog steeds een duidelijke nood bestaat, blijkt uit het feit dat 980 kinderen en jongeren op de wachtlijst staan voor een plekje binnen een pleeggezin. “Hoewel het aantal pleeggezinnen gestaag groeit, blijft de vraag naar opvang nog sterker toenemen”, stelt Brocatus vast. “De voorbije jaren vinden mensen beter de weg naar hulpverlening. Het is een bewuste keuze van het beleid om voor kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst worden, pleegzorg als eerste optie te overwegen, omdat een warm plekje in een pleeggezin heel vaak de meest aangewezen oplossing is. En dat vertaalt zich in de cijfers. Vooral voor de ondersteuning van jongeren of meerdere kinderen uit één gezin is het moeilijk om kandidaat-pleegouders te vinden.”
 
Make Belgium Great Again
 
We grepen deze Week van de Pleegzorg aan om op zoek te gaan naar meer kandidaat-pleegzorgers: even gevarieerd als de bestaande groep en even gevarieerd in de verschillende vormen van engagement. We deden dat o.m. samen met de programmamakers van Make Belgium Great Again, tijdens hun uitzending op zondag 17 november. 
 
Erkentelijkheid
 
Pleeg- en gastgezinnen zijn de motor van pleegzorg in Vlaanderen. De voorbije jaren is die groep gegroeid van bijna 4.000 in 2014 tot meer dan 5.500 eind 2018. Ze zorgen voor meer dan 7.100 pleegkinderen, -jongeren en -gasten (volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek), die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 
 
De jaarlijkse Week van de Pleegzorg was een ideaal moment om de huidige pleeg- en gastgezinnen te danken voor hun engagement: elk pleeg- en gastgezin kreeg door de pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen een taartje aangeboden.
 
Ook de nieuwe Minister van Welzijn, Wouter Beke, ging zelf met een grote taart langs bij een pleeggezin in Aarschot om zijn erkentelijkheid aan dit gezin, en daarmee aan de hele groep, te tonen. 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...