Vlaams actieplan moet sociaal werk versterken

Om het sociaal werk in Vlaanderen te versterken, werd in 2018 een Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Om blijvend in te zetten op Sterk Sociaal Werk, is er een Vlaams actieplan klaar dat het sociaal werk de komende vijf jaar moet versterken. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het actieplan biedt antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat."

 

In 2018 werd voor het eerst een Sociaalwerkconferentie georganiseerd om het sociaal werk in Vlaanderen te versterken. Om blijvend in te zetten op sociaal werk, werd in 2019 een Vlaams Platform Sociaal Werk opgericht, dat een actieplan heeft uitgewerkt om sterk sociaal werk concreet te realiseren. 

 

Enkele concrete acties zijn onder meer het versterken van het sociaal werk in eerstelijnszones; impulsen geven aan nieuwe, digitale praktijken binnen het sociaal werk en het stimuleren van samenwerking tussen het formele sociaalwerkaanbod, burgerinitiatieven en het verenigingsleven; en het aanpakken van onderbescherming zodat alle mensen – ook die in een kwetsbare situatie – gebruik kunnen maken van hun rechten.

 

Daarnaast zetten praktijkwerkers en gebruikers uit het brede sociale werkveld via regionale platformen in elke Vlaamse provincie en in Brussel hun schouders onder Sterk Sociaal Werk. Ze delen kennis en ervaring, ontwikkelen nieuwe praktijken en maken het sociaal werk in hun provincie zichtbaarder. 

 

Een ambitieus vijfjarenplan

Het actieplan is een ambitieus vijfjarenplan, met concrete acties rond de maatschappelijke uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat. Het actieplan, dat momenteel 17 concrete acties bevat, is een dynamisch plan, want vanuit de regionale platformen kunnen nog steeds nieuwe acties toegevoegd worden. 

 

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het actieplan heeft vooral als doel om het maatschappelijk draagvlak voor sterk sociaal werk te vergroten, de mensenrechtenbenadering op de voorgrond te plaatsen en het sociaal werk op de eerste lijn te versterken. Vermaatschappelijking van de zorg vraagt immers een vernieuwende aanpak van het sociaal werk op de eerste lijn. Sterk Sociaal Werk maakt ook deel uit van de digitale samenleving. Daarnaast wordt met het actieplan ook ingezet op sociaal werk en verbinding in een superdiverse context, en wordt met het actieplan de vraag gesteld wat de impact is van marktwerking, van zuivere marktlogica op het sociaal werk. De acties uit het actieplan zullen tussentijds geëvalueerd worden op de tweede Sociaalwerkconferentie, die door zal gaan in 2022.” 

 

 

Even terugblikken op de Sociaalwerkconferentie 2018? Lees dan het artikel van Koen Hermans, Peter Raeymaeckers, Caroline Vandekinderen en Rudi Roose uit VIEWZ 2018/3, of het eindrapport van de conferentie.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...