Factsheets over de OCMW-dienstverlening

Raadsleden van het lokaal bestuur en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moeten beslissen over individuele leefsituaties en steunverlening. Om hen te ondersteunen, ontwikkelde CEBUD verschillende factsheets. Dat zijn korte nota’s (van 1 A4) die belangrijke begrippen toelichten zodat raadsleden snel wegwijs worden in de OCMW-dienstverlening aan (financieel) kwetsbare gezinnen. Van leefloon, over Lokale Opvanginitiatieven (LOI), tot vrije tijd en Tijdelijke Werk Ervaring (TWE), het komt allemaal aan bod.

Als praktijkgericht onderzoekscentrum vertaalt CEBUD haar onderzoeksresultaten in instrumenten, methodieken en andere hulpmiddelen die burgers en professionals in het sociaal werkveld ondersteunen. CEBUD draagt zo bij aan een maatschappij waarin elke burger voldoende mogelijkheden heeft om te participeren. Op de CEBUD-website vind je onder andere rekentools terug waarmee de hoogte van een menswaardig inkomen kan worden berekend, tools die bijdragen tot financiële redzaamheid en methodieken die inzetten op het versterken van budgetteringsvaardigheden.

Daarnaast informeert CEBUD met haar onderzoek ook al vele jaren politici op de verschillende beleidsniveaus. Op lokaal niveau ontwikkelde het centrum het mobiel sociaal infopunt ViA waarmee lokale dienstverlening proactief naar de inwoners wordt gebracht, ging het op buurtniveau aan de slag in Ravels en Balen om buurtgerichte zorg te installeren, en begeleidde het lokale besturen om een kinderarmoedebestrijdingsbeleid te ontwikkelen. Voor het federale niveau bracht CEBUD de (on)doeltreffendheid van de minimuminkomens in kaart door deze minimuminkomens te vergelijken met de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Tijdens deze coronacrisis bleek eens te meer dat de sociale minima meestal niet volstaan om een menswaardig leven te leiden. 

Een van de hulpmiddelen die CEBUD recent ontwikkelde, zijn de factsheets over de OCMW-dienstverlening. Deze ondersteunen de verkozen raadsleden van lokale besturen en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De factsheets bundelen belangrijke begrippen die raadsleden snel wegwijs maken in de OCMW-dienstverlening aan financieel kwetsbare gezinnen.

Alle antwoorden in een oogopslag

Wat is armoede? Wat is een sociaal verslag? Hoe gebeurt een sociaal onderzoek? Wat is een GPMI? Wie krijgt een leefloon? Wat is een LAC? Hoe werken LOI’s? 

Deze en nog heel wat meer antwoorden zijn te vinden in de 21 factsheets. De factsheets bundelen alle informatie die de leden van het BCSD nodig hebben om hun taak op een nog beter geïnformeerde manier uitvoeren. 
Elke factsheet bestaat uit slechts 1 A4. Daardoor is alle relevante informatie in een oogopslag beschikbaar. In heel wat factsheets zitten links naar andere bronnen voor wie graag meer leest over het thema.

Thema’s 

De factsheets behandelen diverse thema’s:

- De eerste zes factsheets behandelen armoede, de leefwereld van personen in armoede, kinderarmoede, de Europese armoedelijn, menswaardig inkomen en de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie.

- De volgende vier factsheets focussen op OCMW-kerntaken en lichten het sociaal onderzoek, sociaal verslag, leefloon en GPMI toe.

- Factsheets elf tot en met zestien behandelen thema's als het referentieadres, budget- en schuldhulpverlening, rechten uitputten, groepswerking en outreachend werken.

- Factsheets zeventien en achttien focussen op vakantie en vrije tijd. 

- De meest recent geschreven factsheets bespreken de werking van de Lokale Advies Commissie (ook wel het LAC genoemd), het opzet van de activerende tewerkstellingsmaatregel Tijdelijke Werk Ervaring (TWE) en de regelgeving over de Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s) voor asielzoekers. 

Er is een Franstalige versie beschikbaar voor factsheets een tot en met zestien. Een Engelse vertaling is er voor factsheets een tot en met zeven, negen en zestien. 

 

Consulteer de factsheets.

 

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...