Groen licht voor innovatief woon- en zorgproject in Izegem

Stad Izegem keurde de vergunningsaanvraag goed voor zeven wooneenheden voor beschermd wonen in het centrum van de stad. Opmerkelijk: het gaat om een privé-initiatief met een sociaal doel. Pieter en Saskia Haesbrouck-Vanderhaeghe zijn de gezichten achter het opmerkelijke project. Ze slaan de handen in elkaar met Sint-Idesbald, een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of kwetsbare achtergrond begeleidt.

De veertigers zijn de eigenaars van een oud huurhuis en aanpalende studio op de hoek van de Kortrijksestraat en Droge Janstraat. “Die woningen waren 60 jaar oud. Vervanging door een nieuwbouwappartementsblok leek de meest voor de hand liggende optie. Maar tegenwoordig lijkt het of er enkel nog appartementen in de stad gebouwd worden. Er moest toch iets mogelijk zijn dat aan dringender noden voldoet.” 

Het koppel zocht, en vond, een alternatief met meer maatschappelijke meerwaarde. “We merkten dat mensen met een (verstandelijke) beperking niet makkelijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Nochtans zijn ze vaak prima in staat om, mits begeleiding, zelfstandig te wonen. Misschien moesten we dus zelf maar betaalbare huurwoningen voor die doelgroep bouwen.” 

Vier mails waren voldoende

“In de kerstvakantie van 2020 verstuurden we vier mails naar organisaties in de regio. Of het klopte dat die doelgroep moeilijk een woning vindt? En of ze interesse hadden om samen na te denken over een oplossing? Die vier mails waren voldoende: alle antwoorden wezen ons naar Sint-Idesbald.” 

Kort erna al zat het Izegemse koppel samen met Thierry Dooms, de directeur volwassenenwerking van de voorziening. “We zochten al een tijdje naar extra huurwoningen in Izegem voor zorgvragers met een specifiek profiel. De nood naar de combinatie wonen en begeleiding is hoog, en mensen met een beperking vinden niet makkelijk een huurwoning die betaalbaar is en waar ze echt zelfstandig kunnen wonen. 

Mensen met een beperking hebben vaak heel verschillende woonbehoeftes. Ofwel wonen ze nog lange tijd in bij hun ouders of familie, ofwel wonen ze in groepsverband met (intensieve) begeleiding, nog anderen gaan op zoek naar een woning op de reguliere huurmarkt.  

“In ons woonaanbod ontbrak nog iets: een locatie in Izegem en een woonvorm tussen zelfstandig wonen en groepswonen in. Het aanbod van Pieter en Saskia was voor ons de juiste mix: een eigentijds gebouw in het centrum van de stad, met zeven afzonderlijke appartementen en een gemeenschappelijke ruimte waar op regelmatige basis een begeleider van Sint-Idesbald langskomt” stelt Thierry Dooms, directeur volwassenenwerking van Sint-Idesbald.

De bewoners hebben er hun eigen appartement, voor sociaal contact met hun buren kunnen ze terecht in de gemeenschappelijke gedeeltes van het huis. 

“Gewoon samen heldere afspraken maken”

“Bouwen met een sociale meerwaarde kost evenveel als gewoon bouwen”, vindt Pieter, “maar de voldoening is veel groter. Je draagt op een bescheiden en heel concrete manier je steentje bij aan een maatschappelijke uitdaging. En moeilijk is het niet. Het komt er vooral op aan om je er juist op te organiseren van bij de start. Gewoon samen heel heldere afspraken maken met alle betrokkenen.” 

De initiatiefnemers stapten samen naar Stad Izegem om het nieuwe concept voor te stellen. Ze kregen direct enthousiaste reacties. “Midden april al kregen we van het college een principiële go en heldere bouwnormen voor het sociaal bouwproject. De medewerkers van Sint-Idesbald schoven mee aan tafel voor de briefing met onze architect. Die kon het ontwerp op die manier perfect afstemmen op de noden van de doelgroep.” 

Onderling legden beide partijen de samenwerking vast in een intentieverklaring. Ook daarin stonden heldere afspraken. Pieter licht toe: “Niets ingewikkelds: wij zijn de bouwheer, Sint-Idesbald begeleidt de bewoners en wijst toe. En het resultaat moet zijn dat mensen met een (verstandelijke) beperking aan een haalbare huurprijs zelfstandig kunnen wonen in een volwaardig eigen appartement.”  

Een privaat-sociaal woonproject

Intussen keurde het college de omgevingsvergunning goed. Pieter en Saskia willen het bouwproject tegen de zomer van 2023 klaar hebben. Intussen hopen ze dat het initiatief in Vlaanderen navolging zal kennen. “Veel kleine eigenaars aarzelen om te investeren in een oud gebouw, en ontzien zich bovendien de verhuurperikelen. Tegelijk zijn specifieke doelgroepen en de organisaties die hen begeleiden heel hard op zoek naar nieuwsoortige woonvormen. Wij willen aantonen dat je beide noden kan samenbrengen in wat wij een privaat-sociaal woonproject noemen. Alle partijen worden er beter van. En het loopt zoveel makkelijker dan je denkt.”  

Sint-Idesbald is een samenwerkingsverband van verschillende actoren: buitengewoon onderwijs, zorg voor personen met een beperking - VAPH zowel rechtstreeks toegankelijk als niet rechtstreeks toegankelijk - en Agentschap Opgroeien. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen beroep doen op de ondersteuning en begeleiding vanuit Sint-Idesbald, zowel aan huis, ambulant als residentieel. 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...