Publicaties

Van leerrijk commentaarwerk en handige gids tot inspirerende ringmap en therapeutisch bordspel: heel wat boeiende publicaties belichten – elk op hun eigen, bijzondere manier – specifieke thema's van welzijn en zorg.

In de kijker

Oud en digitaal: realiteit of utopie?

Jorrit Campens, Anina Vercruyssen, Dominique Verté & Nico De Witte

Dit boek belicht het gebruik van internet en digitale toestellen door ouderen in de periode tussen 2004 en 2021. De auteurs baseren zich hiervoor op de gegevens van meer dan 82.000 thuiswonende zestigplussers uit de Ouderenbehoefteonderzoeken. Het resultaat is een uniek inzicht in digitale uitsluiting en de relatie met sociodemografische kenmerken van ouderen, kwetsbaarheid, eenzaamheid, mantelzorg, ageing in place en COVID-19.

Alle publicaties

Oud en digitaal: realiteit of utopie?

Oud en digitaal: realiteit of utopie?

Deze publicatie biedt handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met de thema’s internetgebruik en digitale toestellen bij ouderen.
Toolbox bij uitdagende begeleidingen

Toolbox bij uitdagende begeleidingen

Deze toolbox biedt breed toepasbare tips en een houvast voor uitdagende begeleidingen in de sociale sector.
Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid bij ouderen

Dit boek biedt heel wat handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met het thema eenzaamheid bij ouderen.
Deskundig begeleiden van ouderen

Deskundig begeleiden van ouderen

Deze publicatie biedt hulpverleners inspiratie om de kwaliteit van de begeleiding van ouderen en hun familie naar een hoger niveau te tillen.
Kleine gids voor dementie

Kleine gids voor dementie

Er bestaat een overdaad aan informatie over dementie op honderd-en-een verschillende plaatsen. De auteurs van deze bijzondere uitgave helpen het bos door de bomen te zien, en belichten alle facetten van dementie op een toegankelijke manier.
Toolbox Dementie

Toolbox Dementie

Dit praktische werkinstrument biedt hulpverleners en mantelzorgers alles wat nodig is om met kleine aanpassingen en zonder dure hulpmiddelen een dementievriendelijke omgeving te creëren.
Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden

Kleine gids voor psychiatrische ziektebeelden

Deze praktische gids bespreekt de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden in een voor iedereen begrijpbare taal.
Tobit | Levensvragen voor ouderen

Tobit | Levensvragen voor ouderen

Een mooi vormgegeven set van 24 kaarten die zorgverleners helpt om levensvragen van ouderen te herkennen, er aandacht aan te besteden en erover in gesprek te gaan.
Op stap met de roze bril

Op stap met de roze bril

Op stap met de roze bril is een therapeutisch bordspel voor professionals in de ouderenzorg.
Met hart en ziel, en veel nuchter verstand

Met hart en ziel, en veel nuchter verstand

Een unieke kijk op de praktijk van het OCMW-maatschappelijk werk, die heel open en helder in beeld wordt gebracht door de maatschappelijk werkers zelf. Maar ook enkele prangende thema's en uitdagingen voor de sector komen aan bod
Sociale Landkaart - Editie 2023

Sociale Landkaart - Editie 2023

De informatiebron bij uitstek voor chronisch zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende ouderen
Aan de slag met sociale economie

Aan de slag met sociale economie

Auteur Mieke Frans geeft u in deze uitgave een introductie tot de sociale economie en bespreekt vervolgens elk van de rollen ten gronde. Hierbij verheldert ze ook het scala aan manieren waarop het lokaal bestuur vanuit die rol de sociale economie kan ondersteunen
Ten strijde tegen armoede

Ten strijde tegen armoede

In dit boek brengt Julien Van Geertsom een analyse van armoede op nationaal niveau. Dat doet hij op basis van zijn persoonlijke beleving en zijn ervaring met de interactie tussen ambtenaren en beleidsmakers.
Te mooi om (niet) waar te zijn

Te mooi om (niet) waar te zijn

Dit bijzondere boek breekt een lans voor klantgericht werken en organiseren in social profit. Het verkent wat klantgerichtheid kan betekenen in zorg, welzijn, bestuur, onderwijs, …
Intervisie met impact

Intervisie met impact

Dit boek geeft je zeer concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten.
Het zorgbedrijf

Het zorgbedrijf

In dit boek lichten een aantal zorgbedrijven hun eigen verhaal toe. Het zijn verhalen van ervaringsdeskundigen, die kunnen inspireren om zélf een stappenplan op te stellen en aan de slag te gaan.
JEZ11 in beeld

JEZ11 in beeld

Een reflectie op het werken met jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Dit boek vertelt het verhaal van JEZ11, dat begint in 2008 met de opstart van een proeftuin in Ieper.
Sociaal vernieuwen met burenhulp

Sociaal vernieuwen met burenhulp

Steeds meer lokale overheden nemen initiatieven om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij (informele) welzijn en zorg. Werk jij ook rond participatietrajecten? Wil je graag een eigen project rond burenhulp opstarten? Deze inspiratie- en actiemap geeft je inspiratie en handvatten om zelf aan de slag te gaan.
Beroepsgeheim van OCMW-medewerkers

Beroepsgeheim van OCMW-medewerkers

Deze gids reikt u een helder handelingskader aan, waarbinnen u kunt aftoetsen in welke omstandigheden en volgens welke procedures u het beroepsgeheim kunt doorbreken.
Integer werken, agressievrije klanten

Integer werken, agressievrije klanten

Met behulp van praktische oplossingen en aan de hand van een benadering die werkt, toont deze uitgave hoe u een integere dienstverlening in de praktijk realiseert.
Zorg voor communicatie

Zorg voor communicatie

Deze beknopte gids omschrijft alle belangrijke aandachtspunten en biedt talrijke tips om doordacht en efficiënt te communiceren, zowel binnen de eigen organisatie als naar buitenwereld.
Het beheer van het patrimonium van het OCMW

Het beheer van het patrimonium van het OCMW

Verhuur, verpachting, verkoop, schenking, erfpacht, onteigening, erfdienstbaarheden, subsidies, ... : deze uitgave belicht alle aspecten die het beheer van het patrimonium van een OCMW bepalen.

Ontdek meer oplossingen op maat van welzijns- en zorgprofessionals.

VIEWZ tijdschrift

Een brede en heldere kijk op welzijn en zorg maakt van het driemaandelijkse vaktijdschrift VIEWZ dé informatie- en inspiratiebron bij uitstek voor iedereen die actief is in of interesse heeft voor de Vlaamse welzijns- en zorgsector. Ontdek meer

VIEWZ opleidingen

Praktijkgerichte en to the point opleidingen bieden u een leerrijke kennismaking met of een verdere uitdieping van concrete topics. Inspirerende studiedagen helpen u de vinger aan de pols van welzijn en zorg te krijgen ... en te houden. Ontdek meer

Als eerste op de hoogte van onze initiatieven?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en ontvang een maandelijkse dosis informatie en inspiratie over welzijn en zorg, ontdek niet te missen opleidingen en interessante initiatieven, ...