Samenwerken

VIEWZ 2021/1

VIEWZ 2021 nummer 1

In een notendop

In een wereld die continu en met steeds hogere snelheid verandert, kunnen complexe problemen enkel aangepakt worden door organisaties die samenwerken. Onze hoofdgast, professor Bart Cambré van de Antwerp Management School, neemt ons mee in de boeiende wereld van de organisatienetwerken.

Om het netwerk goed te laten functioneren, moet er een governance uitgewerkt worden. Professor Patrick Kenis van Tilburg University reikt oplossingen aan voor de vier basisproblemen waar de netwerkorganisatie vooral mee te maken krijgt in haar besturing.

Sabine Vermeire maakt de network governance al wat concreter door in te zoomen op de regie van organisatienetwerken in lokale besturen. 

De vele goede praktijken die de revue passeren, zijn voorbeelden van succesvolle samenwerking, van oplossingen die gevonden worden voor complexe problemen. Twaalf inspirerende projecten worden mooi in kaart gebracht

Dit alles, en zoveel meer, in VIEWZ 2021/1. 

Cover VIEWZ 2021 Nummer 1 Interview in de kijker: In gesprek met Bart Cambré

Staf Mariën & Luc Kupers

Complexe problemen kunnen in onze steeds veranderende wereld enkel worden aangepakt als organisaties samenwerken. Individuele organisaties zijn namelijk niet altijd in staat om deze problemen het hoofd te bieden. Daarom verbinden ze hun expertise aan die van anderen en treden ze toe tot een organisatienetwerk. Socioloog en hoogleraar Bart Cambré neemt ons mee in de complexe wereld van de organisatienetwerken.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2021/1, dat is ook ...

De Kunst van samenwerken

ack P. Kruf, - Voormalig directeur Stadsbeheer gemeente Breda, Gemeentesecretaris gemeente Roosendaal, oprichtend voorzitter van de Ambtelijke Regiegroep Samenwerking West-Brabant, founding president PRIMO Europe en bestuursvoorzitter van Stichting Civitas Naturalis

Als gemeentesecretaris ben ik vele jaren nauw betrokken geweest bij tal van verbanden en bij specifieke samenwerkingen met andere gemeenten, de provincie en regionaal werkende organisaties. Als founding president van PRIMO Europe – een Europese vereniging gericht op kennisdeling die goede publieke sturing bevordert met als motto ‘We care about good governance’ – heb ik mij gericht op raamwerken, modellen, methoden en technieken die het bestuur en de ambtelijke top van publieke organisaties kunnen helpen om succes te bereiken in en door samenwerking. Als ecoloog heb ik vanuit het hart leren kijken naar complexe ecosystemen. Daarin heb ik gezien dat overleven, vernieuwen en ontwikkelen altijd is gebaseerd op strategische en uitgekiende vormen van samenwerking. Veel van deze inzichten zijn te transponeren naar de stad als ecosysteem, daarvan ben ik overtuigd.

VIVEL: Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn

Caroline Verlinde - Directeur VIVEL

Het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, heeft er al een boeiend parcours op zitten. Of COVID-19 voor een versnelling zorgde? Zeker! Er ontstonden samenwerkingen in de zorgraden die voordien onbestaande waren. Huisartsenkringen, lokale besturen en andere actoren vonden elkaar in het COVID-19-team van de zorgraad: van sensibilisering, quarantaine coaching, contact- en bronopsporing tot vaccinatie. In het complexe zorglandschap is het cruciaal om elkaar te kennen, te begrijpen en elkaars complementariteit te zien. En dat is net onze kerntaak: het versterken en verbinden van gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en gebruikers, lokale besturen en expertisecentra. Wie nog twijfelt: de eerste lijn staat er, krachtig en goed georganiseerd in 60 territoriaal afgebakende eerstelijnszones waar op een interprofessionele manier verantwoordelijkheid voor de populatie opgenomen wordt.

En verder ...

 • Redactioneel | Luc Kupers
 • Naar goed werkende organisatienetwerken | Patrick Kenis
 • De regie van organisatienetwerken bij lokale besturen | Sabine Vermeire
 • Zonder macht geen succes | Jan Pelle
 • Pilootprojecten Geïntegreerd Breed Onthaal voor personen met advies ‘niet-toeleidbaar’ onderzocht | Koen Hermans & Ella Vermeir
 • Sociaal schaduwwerk: samenwerken met informele spelers | Mieke Schrooten
 • MantelzorgHub: steden en gemeenten aan het woord | Lore De Clercq
 • Integrale jeugdhulp | Joris Voets, Stefaan Pleysier, Elke Roevens, Johan Put, Liesbeth Op De Beeck, Tine Van Regenmortel & Koen Hermans
 • Konekti | Dieter Dochy, Stijn Tanghe & Loes Verdru
 • 56. CABRIO, een sectoroverschrijdend partnerschap | Theo Christoffels
 • SHERPA neemt kwetsbare groepen op sleeptouw naar werk | Yves Moriën
 • Brugge: de eerste Belgische ‘Compassionate City’ | Benedikte Van Eeghem
 • Over de grenzen heen | Piet Buyse
 • Kruispunt: van versnippering naar synergie! | Lise Bemelmans
 • Een warme, solidaire samenleving op gepaste afstand | Pascale Cockhuyt
 • Samen bergen verzetten, da’s klasse! | Ina Van Holsbeeck
 • Noodplanning in tijden van corona: samenwerken loont! | Bénédicte De Vestele & Hildegard Dierens
 • Creator circulaire economie vanuit Genk | Danny Martens

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.