Ruimte en zorg

VIEWZ 2021/2

VIEWZ 2021 nummer 2

In een notendop

De perceptie over woonzorgcentra, door typische beeldvorming via de media en slechte voorbeelden verspreid over het hele land, versterkt bij heel wat mensen het gevoel dat er geen garantie kan gegeven worden op de kwaliteit van leven in een woonzorgcentrum. Mensen gaan dus op zoek naar alternatieven.

Maar hoe kun je een comfortabele en veilige woonomgeving creëren die enerzijds rekening houdt met de leeftijd, de medische problematiek die steeds sterker doorzet en het enorme maar tegelijk ook schrale en diffuse aanbod van zorg- en hoteldiensten? En anderzijds de beperkingen die zowel federale, Vlaamse als lokale regelgeving opleggen?

Voor wie alle artikels van dit nummer leest, zal het antwoord op deze vraag vanzelf duidelijk worden. Tegelijk zal je ook zien dat deze complexe vraag in ons complexe land een heel complex antwoord oplevert.

Dit alles, en zoveel meer, in VIEWZ 2021/2. 

Cover VIEWZ 2021 Nummer 2 Smaller Interview in de kijker: In gesprek met Naiké Costa

Staf Mariën & Luc Kupers

In het kader van ons thema Ruimte en Zorg gingen we in gesprek met Naiké Costa. Zij is directeur van woonzorgcentrum Sint-Jozef (Zorg-Saam ZKJ). We spraken met haar over de impact van corona, positieve beeldvorming van de zorgsector en de link tussen ruimte en zorg.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2021/2, dat is ook ...

Welzijn en zorg zonder drempels

Jana De Reu & Lieve Houbrechts - Adviseurs Wonen en Zorg, Inter

Een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, het Sociaal Huis, een kinepraktijk: het zijn maar enkele voorbeelden van plaatsen waar dagelijks veel volk over de vloer komt. In de welzijns- en zorgsector is het extra belangrijk dat mensen er vlot raken, binnen kunnen en er kunnen doen wat ze voor ogen hebben. Ook wie een beperking heeft of al wat ouder is. Hoe zorg je daarvoor? Met toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen.

Eerstelijnszorg: ruimte en zorg vanuit vier invalshoeken

Prof. Jan De Maeseneer - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent - Head World Health Organization Collaborating Centre on Family Medicine and Primary Health Care – UGent

De COVID-19-pandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk een sterke eerstelijnszorg is. Huisartsen kregen in februari 2020 patiënten op hun spreekuur met allerlei klachten, kregen een niet-pluisgevoel en verwezen hen door voor een coronatest.  vervolgens stonden ze, samen met verpleegkundigen, apothekers, maatschappelijk werkers … in de frontlijn om – met veel te weinig beschermingsmateriaal en testen – de eerste golf op te vangen. Gelukkig konden we rekenen op een veerkrachtige  ziekenhuissector, die een echte tour de force realiseerde door het snel uitbreiden van de bedden intensieve zorg.

En verder ...

 • Redactioneel | Wim Leerman
 • Zorg meets wonen en ruimte | Christophe Cousaert, Sofie Houvenaghel, Nina Van Acker & Emilie Verwimp
 • Kan waardig ouder worden in een ruimtelijke chaos? | Pascal De Decker
 • Een gezonde publieke ruimte zorgt voor meer kansen | Ragnar Van Acker, Lieve Evens & Lize Van Dyck
 • Aandacht voor welbevinden in het ontwerp van zorgcontexten | Ann Petermans
 • Ruimte voor samenzijn vanop afstand | Koen Coomans, Margo Annemans, Pleuntje Jellema, Phuong Lan Nguyen, Natalia Pérez Liebergesell, Valerie Van der Linden, Peter-Willem Vermeersch, Sara Willems & Ann Heylighen
 • ‘Buurten’ in het woonzorgcentrum van de toekomst | Charlotte Auwers, Kristof Vermeiren, Carl Lodewyckx & Pascal Debbaut
 • Pilootprojecten innovatieve zorginfrastructuur | Stijn De Vleeschouwer
 • Hoe zorg en ruimtelijke planning elkaar versterken | Luc Verbeke, Guy Van Gucht & Davina De Palmenaer
 • Emmaüs creëert duurzame belevingsomgevingen | Jan Claesen
 • Portavida: welzijnssite in beweging | Staf Mariën & Hilde Adamczak Investeren in kinderopvang is investeren in de toekomst | Bieke Verlinden
 • ‘Zorg’ in onze bezoekersruimten | Dorine Desmet & Lenny Trogh
 • Geelse gezinsverpleging | Wilfried Bogaerts & Johan Claeys
 • Nieuwe samenwooninitiatieven voor (jong)volwassenen met een beperking, ook zonder persoonsvolgend budget | Griet Verlinde
 • Filfurdo – meer dan een woonzorgcentrum | Lode Peeters
 • Het Ouden Huis | Karel van Berk
 • Drie vormen van collectief wonen voor senioren in Gent in de kijker | Els Devriendt
 • Even naar de chill-outzone? Of gewoon vergaderen in de lounge? | Benedikte Van Eeghem

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.