Maatschappelijk kwetsbare jongeren

VIEWZ 2021/3

VIEWZ 2021 nummer 3

In een notendop

Dit nummer van VIEWZ wijden we volledig aan maatschappelijk kwetsbare jongeren. We brengen artikels waarin termen als ontmoeting en participatie veelvuldig voorkomen, maar het woord complex nog wel het vaakst. Het zijn artikels met uitnodigend taalgebruik: waakvlammen, goudzoekers gezocht, recht op kansrijk opgroeien, recepten voor een ontwikkelingsgericht leefklimaat, IK DROOM! IK DURF! JIJ OOK? …

En natuurlijk zijn er artikels met cijfertjes, vaak in combinatie met afkortingen. Zo is er een bijdrage over NEET-jongeren: jongeren not in education, employment or training. In 2019 goed (of slecht) voor 8,6 % van de jongeren tussen 15 en 29 jaar in het Vlaams Gewest. Er is ook aandacht voor KOPP- of KOAP-kinderen. Wist u dat 1 op 4 kinderen minstens één ouder hebben met een psychische of afhankelijkheidsproblematiek heeft?

Dit alles, en zoveel meer, in VIEWZ 2021/3. 

Cover VIEWZ 2021 Nummer 3 Interview in de kijker: In gesprek met Benjamin Dalle

Staf Mariën & Luc Kupers

In dit septembernummer van VIEWZ focussen we op kwetsbare jongeren. Benjamin Dalle (CD&V) is Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media. Hij is dus de ideale gesprekspartner om het over (kwetsbare) kinderen en jongeren te hebben. ‘Zowel in het jeugdbeleid als in het beleid van de collega-ministers wil ik de stem van kinderen en jongeren laten klinken en wegen op het beleid’, klinkt het ambitieus.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2021/3, dat is ook ...

Een positief leefklimaat in residentiële jeugdhulp: say what?

Delphine Levrouw, Rudi Roose, Stijn Vandevelde - UGent

Kinderen hebben het recht om veilig en zo gewoon mogelijk op te groeien, ook in de bijzondere setting van de residentiële jeugdhulp. Daarom zijn we het hen als hulpverleners verplicht om na te denken over hoe we het leefklimaat in zo’n setting zo  kwaliteitsvol mogelijk kunnen organiseren. De aandacht voor het leefklimaat in residentiële jeugdhulp is op zich altijd een belangrijk onderwerp geweest in de pedagogische theorieën van vele pioniers. Bettelheim (1967) gaf in zijn tijd al aan dat ‘love not enough’ zal zijn. Buber (1970) gaf in zijn werk aan dat de vruchtbare pedagogische grond in de ontmoeting zit, en niet eenzijdig in een doelgerichte benadering van kinderen. Triesschman, Whittaker en Brendtro (1969), Ter Horst (1973) en Kok (1984) werkten de ideeën over het belang van een ontwikkelingsgerichte leefomgeving verder uit. Meer recent hernieuwde Van der Helm (2019) via empirisch wetenschappelijk onderzoek de aandacht voor een ontwikkelingsgericht leef- en werkklimaat.

Masir Avenir: sterk in partnerwerking naar minderjarige nieuwkomers

Antonia Orihuela Caballero - Expert trajecten Agentschap Integratie en Inburgering

Masir Avenir is het Brusselse inburgeringstraject voor jonge nieuwkomers van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het woord masir betekent in het Dari ‘weg’ en avenir ‘toekomst’: de weg naar de toekomst. Het project bestaat ondertussen meer dan tien jaar. Het is begonnen met de nood om vrijetijdsactiviteiten aan te bieden voor jonge nieuwkomers tijdens de zomervakantie. Vandaag is het een massief project dat gerealiseerd wordt in samenwerking met heel veel lokale partners. 

En verder ...

 • Redactioneel | Nathalie Dessein
 • Kwetsbaar ben je niet zomaar, maar altijd in relatie tot iets | Nicole Vettenburg
 • Gewoon complex | Leen Ackaert
 • Vlaamse NEET-jongeren ervaren verschillende afstanden tot de arbeidsmarkt | Sarah Vansteenkiste, Ines Penders & Pieter-Jan De Graeve
 • Een jeugdrechter is een jurist in een psychologisch landschap | Lieve De Buck
 • Bruggen bouwen tussen jeugdhulp en onderwijs | Els Meert
 • Kinderen met een handicap: leven ze in armoede? | Julie Vinck
 • Op weg naar een thuis | Kristel Danel
 • Laat welzijnsvragen niet zomaar passeren | Leslie Verswijvel
 • Laagdrempeligheid maximaliseren | Koen Albregts
 • Vorm een keten om kinderen te beschermen | Dries Wyckmans
 • Over de meerwaarde van sport voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie | Marc Theeboom & Hebe Schaillée
 • Gezocht: goudzoekers | Kristien Vaes
 • Mijn mama is altijd verdrietig en soms denk ik dat het mijn schuld is | Dries Vanderputte & Veerle Umans
 • Awel, hoe ga ik ermee om? | Hanne Jacobs
 • Lokale partnerschappen versterken jongeren in hun (veer)kracht | Rika Govaerts
 • WAKOSTA?! | Femke Wardenier

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.