Sterk sociaal werk

VIEWZ 2022/1

VIEWZ 2022 nummer 1

In een notendop

Het thema ‘Sterk Sociaal Werk’ komt niet toevallig aan bod in VIEWZ. Met dit nummer blikken we al even vooruit op de sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022. We bieden u een verzameling van boeiende en diverse artikels over wat actueel is in het sociaal werk in Vlaanderen en Europa.

Zo zijn er boeiende bijdragen die specifiek aspecten van sociaal werk belichten, zoals de evaluatie van sociaalwerkpraktijken, politisering in het OCMW-sociaal werk, cultuursensitieve hulpverlening als middel tot inclusief burgerschap en het rendement van sociaal werk.

Zoals gebruikelijk in VIEWZ laten wij ook de praktijkmensen aan het woord. Vanuit Kortrijk wordt Sociale Dienstverlening 2.0 geduid: na de inkanteling in de stedelijke structuren, de uitkanteling of outreachend werken. OCMW Willebroek beschrijft de successen van hun gezinsondersteunend team in kader van activering. De week van Katrien, maatschappelijk werkster in OCMW Lochristi, spreekt voor zichzelf: ‘Een ding staat op maandagochtend reeds vast, het wordt weer een uitdagende maar boeiende week’.

Dit alles, en zoveel meer, in VIEWZ 2022/1. 

VIEWZ 2022 Nummer 1 Cover Interview in de kijker: In gesprek met Koen Hermans

Staf Mariën & Luc Kupers

Als we het over sociaal werk willen hebben, komen we logischerwijs uit bij professor Koen Hermans. Hij stond mee aan de wieg van de masteropleiding sociaal werk en doceert sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven. Hij is een van de drijvende krachten achter de sociaalwerkconferentie, is vastbesloten de beroepstrots aan te blijven scherpen en merkt op dat COVID-19 het sociaal werk heeft doen herontdekken.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2022/1, dat is ook ...

Sterk sociaal werk: een beroep en wetenschap, relevant voor praktijk en beleid

Tine Van Regenmortel - Hoofd Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke Integratie, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving KU Leuven, Hoogleraar sociaal werk Tranzo Tilburg University en KU Leuven

Sociaal werk is in beweging. In 2014 ontstond een hernieuwde internationale definitie waarin sociaal werk niet alleen als een praktijkberoep, maar ook als academische discipline werd erkend. Academische masteropleidingen sociaal werk zijn in volle groei, hoogleraren sociaal werk komen met stevig onderzoek naar buiten, doctoraten op het domein van sociaal werk – relevant voor zowel de wetenschap als de praktijk – worden opgeleverd.

Cultuursensitieve hulpverlening als middel tot inclusief burgerschap?

Ümit Karanfil - Hoofdmaatschappelijk werker MAACT Dienst Werk en Activering | Sociale Dienst OCMW Gent, Voorzitter Vlaamse Federatie OCMW-maatschappelijk werkers

Een paar jaar terug botste ik in De Morgen op een interview met de Brits-Amerikaanse stadsdenker en socioloog Richard Sennett naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Stadsleven, een visie op de metropool van de toekomst. Zijn basisstelling is dat vandaag complexe en diverse samenlevingen de enige mogelijke samenlevingen zijn. Open steden zijn cruciaal om burgers te leren omgaan met superdiversiteit. De auteur verwijst in dit verband naar de rol van stadsbesturen tegenover hun burgers, namelijk hen het gevoel geven dat ze allemaal deel uitmaken van een gemeenschappelijk verhaal.

En verder ...

 • Redactioneel | Staf Mariën
 • Impactevaluatie in het sociaal werk | Jan Depauw, Els De Waele, Peter Raeymaeckers, Koen Hermans, Kristel Driessens & Riet Steel
 • Tussen droom en daad: politisering in het OCMW-sociaal werk | Guido De Baere
 • Sociaal werk rendeert | Johan Siegert
 • Een gedepolitiseerde generatie sociaal werkers? | Steven Brandt
 • Het GBO uitdenken vanuit efficiëntie of effectiviteit? Span het paard eindelijk voor de kar | Peter Cousaert
 • Welzijnsopleidingen UCLL bouwen mee aan Sterk Sociaal Werk | Jet Daniels, Gunter Gehre, Gert Houben & Bernadette Houdart
 • Co-production in Social Services | Alfonso Lara Montero
 • Sociale Dienstverlening Kortrijk 2.0: na de inkanteling, de uitkanteling | Ruben Bruyneel
 • Een cyclus van vertrouwen, hoop en richting | Jan Flour
 • De week van Katrien | Katrien Backaert
 • Het verdwaalde woonbeleid | Joy Verstichele
 • Sterk sociaal werk in ziekenhuizen | Dirk Aerts
 • Het vuur van nieuw samengestelde teams | Kenneth Sandeman & Karolien Schepens
 • Het Brugs model voor (sterk) sociaal werk | Kurt Dejonckheere

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.