Dienstverlening: hybride en flexibel

VIEWZ 2022/2

VIEWZ 2022 nummer 2

In een notendop

Hybride en flexibel: zegen of vloek? De titel, zowel stelling als vraagstelling, geeft perfect weer dat er in dit verhaal kansen en bedreigingen zitten.

Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, gaat in haar interview dieper in op tal van aspecten van het kansenverhaal. Met de heel ambitieuze doelstelling om de federale overheid uit te bouwen tot de meest aantrekkelijke werkgever.

De coronacrisis heeft in elk geval gezorgd voor een omslag, voor een versnelling in een evolutie die al bezig was. De meeste publieke (en ook private) dienstverleners verwachten van hun werknemers dat ze geregeld thuis werken. Dit levert tal van winsten op: minder kantoorruimte, betere mobiliteit, meer kansen op een betere work-lifebalance, enz.

Maar de bedreigingen zijn er ook wel natuurlijk. Zoals het evidente risico van de digitale kloof. Niet elke burger kan even goed overweg met het digitale instrumentarium.

Thuiswerk is ook niet altijd een zegen, en zorgt soms voor spanningen in de privésituatie. Welzijn en zorg zijn daarenboven bij uitstek domeinen waar direct klantencontact vaak cruciaal is. De ‘telewerkbaarheid’ is hier dus een extra uitdaging. De bijdrage over ‘blended werken in sociaal werk’ geeft hiervoor een bijzondere inkijk.

Daarnaast uiteraard nog veel andere geschikte concepten en goede praktijken, dit nummer van VIEWZ levert eens te meer een karrenvracht aan creatieve en oplossingsgerichte ideeën.

Cover VIEWZ 2022 Nummer 2 Interview in de kijker: In gesprek met Petra De Sutter

Staf Mariën & Luc Kupers

Als minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven wil Petra De Sutter (Groen) van de federale overheid de meest aantrekkelijke werkgever van het land maken. De nadruk ligt op groen, sociaal en duurzaam. Ze wil dat alle ambtenaren zich goed in hun vel voelen en zet onder andere in op welzijn en een evenwichtige combinatie tussen werk en privé. Hybride en flexibel werken vormen daar een belangrijk onderdeel van.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2022/2, dat is ook ...

Hybride werken: een zegen of een vloek?

Yves Moriën - Voorzitter directiecomité intergemeentelijke vereniging IGL, directeur van ‘LIV aan het werk’

De coronapandemie heeft het hybride werken een flinke boost gegeven maar toch bestaat het langer dan we op het eerste gezicht zouden denken. Ongeveer 40 jaar geleden deed het hybride werken zijn intrede in een segment van de samenleving waar je het niet meteen zou verwachten: spitstechnologie voor personen met een ernstige fysieke handicap die zich moeilijk konden verplaatsen. In de beperking toont zich de meester (Goethe), letterlijk. Wat wij er toen over leerden, is, denk ik, nog steeds van toepassing. Het vormt de basis van dit artikel.

City Deal bundelt krachten om de onderbenutting van rechten te bestrijden

Linda Boudry - Directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden & Joris Voets - Stafmedewerker Kenniscentrum Vlaamse Steden

Steden geven aan dat ondanks grote inspanningen er nog steeds een hoge graad van onderbescherming bestaat. Via een City Deal wil het Kenniscentrum Vlaamse Steden samen met de Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie onderzoeken of digitale tools een extra hulpmiddel kunnen zijn om de onderbenutting van rechten tegen te gaan. Er wordt op twee sporen gewerkt: een rechtenverkenner en de automatische rechtentoekenning

En verder ...

 • Redactioneel | Luc Kupers
 • Een coherent beleid laat digitaal niemand achter | Davy Nijs & Tom Seymoens
 • Blended werken in sociaal werk | Philippe Bocklandt
 • Informele spelers in het welzijnslandschap | Mieke Schrooten, Pascal Debruyne, Elisabet Van Wymeersch & Sylvie Van Dam
 • Documentenlast en lange wachttijden zijn geen wetmatigheden in OCMW’s | Marjolijn De Wilde & Wim Van Lancker
 • De grond van de zaak | Jos Geysels & Chris Diels
 • Service Design om dienstverlening meer gebruikersgericht te ontwerpen | Kirsten Heyrman & Griet Briels
 • Over vragen en draaien: van aanbod- naar vraaggericht werken | Tom Vandooren
 • Aandacht voor intimiteit in zorgcontexten | Carmen Martens, Cécile Delcourt & Ann Petermans
 • Zorgcoach als spil in de (thuis)zorg | Steve Van Dijck
 • Geïntegreerd breed onthaal: meerwaarde voor cliënt, hulpverlener én partnerorganisaties | Katrijn Clémer
 • Samenwerking stedelijke partners cruciaal voor duurzame dienstverlening | Steffi Demeyer
 • Ontregelaars die verbinden | Rukhsana Zubair
 • Hoe het verleden ons weerbaar maakt voor de toekomst | Liesbet Gabriels
 • Schakelen in het sociaal werk | Kaat Hermans

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.