War for talent

VIEWZ 2022/4

VIEWZ 2022 nummer 4

In een notendop

In dit themanummer van VIEWZ zoomen we in op de ‘war for talent’. De redactie interviewde professor Stijn Baert, de juiste man om deze problematiek te kaderen en de wegen naar oplossingen voor te bereiden, dit vanuit een positieve benadering en zonder de pijnpunten uit de weg te gaan.

Vlaams Zorg- en Welzijnsambassadeur Candice De Windt sluit hier naadloos bij aan en geeft een goed inzicht in de problemen die op ons af komen en de oorzaken die aan de basis liggen. Zo ziet ze ook oplossingen en die liggen niet alleen in meer handen, maar ook meer hart en meer hoofd!

Vanuit de VDAB worden ook enkele leerrijke artikels aangeleverd die zeker nuttig zijn omdat zij focussen op de inspanningen van de VDAB zelf en de diverse overheden om meer mensen te activeren.

Soms is het voor ‘een leek in het vak’ wel moeilijk om door de bomen het bos te zien. Joke Van Bommel formuleert de probleemstelling heel helder. Voor elke 100 personen die op pensioen gaan, staan er slechts 82 jongeren klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Bovendien zorgt de digitalisering van jobs voor extra vraag naar kandidaten. Werkgevers gaan nog te veel op zoek naar de ‘witte raaf’ en missen daardoor veel potentiële werknemers.

Het artikel van Loes Houthuys sluit perfect aan door het geïntegreerd beleidskader en het nieuwe decreet uitgewerkt door de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Door deze samenwerking stijgt de
toegankelijkheid en het inclusieve aanbod voor de doelgroep op het continuüm van participatie-activering.

Niet te missen leesvoer zijn ook de artikels van Scarlett Deurinck, de Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, AG Health Partner, Idewe, stad en OCMW Gent, tanteLouise (Nederland), Zorgband Leie en Schelde, Hogeschool UCLL en VVSG.

Cover VIEWZ 2022 Nummer 4 Interview in de kijker: In gesprek met Stijn Baert

Staf Mariën & Luc Kupers

In dit themanummer zoomen we uitgebreid in op de war for talent. Door het nummer heen komen er diverse voorbeelden, personen en vraagstukken aan bod. Om te starten, laten we graag Stijn Baert aan het woord. Hij is arbeidseconoom en professor aan Universiteit Gent. De oorzaak van de vele oningevulde vacatures is volgens hem tweeledig: ‘De puzzel past niet en de vijver is te klein’.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2022/4, dat is ook ...

Werk- en zorgtrajecten: als werk en zorg hand in hand gaan

Loes Houthuys & Joke Sannen (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) & Patricia Vroman (Departement Werk en Sociale Economie)

Heel wat mensen willen graag werken, maar slagen er niet in om betaald aan de slag te gaan door cognitieve, medische, psychische, psychologische of sociale redenen. Ze worden met complexe problemen geconfronteerd waardoor ze nood hebben aan een specifieke begeleiding op maat, die rekening houdt met hun specifieke context. De begeleiding van deze doelgroep vraagt een gerichte expertise die de reguliere opdrachten van de domeinen werk en zorg overstijgt. In deze context is een geïntegreerd beleidskader en een nieuw decreet uitgewerkt tussen de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet

Jan-Kees van Wijnen - Bestuurder tanteLouise

De war for talent woedt uiteraard niet alleen hevig in België, maar ook in de ons omringende landen. We kijken daarom graag ook eens over het muurtje naar hoe een zorgorganisatie in Nederland met deze problematiek omgaat. Jan-Kees van Wijnen, bestuurder van tanteLouise, vertelt ons er met plezier meer over.

En verder ...

 • Redactioneel | Staf Mariën
 • 'Iedereen nodig, iedereen mee' op de Vlaamse arbeidsmarkt | Karolien Waegeman
 • De war for talent in zorg en welzijn | Candice De Windt
 • Bijna 5000 openstaande vacatures in de zorg | Joke Van Bommel
 • Anders leren, anders werken, schitteren | Scarlett Deurinck
 • Team Champions methodiek voor het behoud van zorgprofessionals | Tine Averens, Kris Van den Broeck, Suzanne Peeters & Erik Franck
 • Retentiebeleid is het nieuwe wervingsbeleid | Karel Bosmans
 • Hoe houdt u uw waardevolle medewerkers aan boord? | Ellen De Vleeschouwer
 • De kracht van een waardengedreven strategisch HR-beleid | Klaartje Huyge
 • Re-integratiebeleid bij de Stad Gent | Saskia Vervaecke
 • Re-integratie: hoe krijg je mensen die zijn uitgevallen terug aan het werk? | David Verwimp & Bianca Kints
 • Zorgband Leie en Schelde experimenteert met de nieuwe aanwervingsmethodiek open hiring | Githa Praet & Jaimie Hindryckx
 • Zorgethiek in beeld | Joke Lemiengre, Lies Beunens, Katrien Geebelen & Ilse Luyten
 • Retentiebeleid in het OCMW: wat denken de maatschappelijk werkers er zelf van? | Ümit Karanfil & Guido De Baere
 • Speeddating op en met het OCMW: VVSG matcht afgestudeerde sociaal werkers met Vlaamse OCMW’s | Werner De Wael & Nastasja Veraert

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.