Sport, spel en beweging

VIEWZ 2023/1

VIEWZ 2023 nummer 1

In een notendop

Sport, spel en beweging zijn niet los te zien van alle facetten van het leven. De impact die ze hebben op welzijn is velerlei en wetenschappelijk aangetoond. Binnen en buiten het werk. Zowel in de welzijnswereld als in het zorglandschap. Overal wordt er gesport, bewogen en gespeeld. Met een positieve impact, zowel vanuit cliëntenperspectief als vanuit personeelsperspectief.

Met dit nummer over sport, spel en beweging in welzijn en zorg belichamen we de ambitie om een mooie tip van de sluier op te lichten over dit thema: van sociaal werk over inclusie en sociale integratie langsheen gezond en wel ouder worden naar aandacht voor personen met een beperking tot gamen toe.

Met dit themanummer bieden we alweer heel wat inzichten en nog meer inspiratie. 

Cover VIEWZ 2023 Nummer 1 (1) Interview in de kijker: In gesprek met Kim Gevaert

Luc Kupers & Valerie De Groodt

Voor het openingsinterview van dit themanummer over sport, gingen we in gesprek met Kim Gevaert. Na een succesvolle sportieve carrière is ze ook nu nog actief in de atletiekwereld, als directeur bij de Memorial Van Damme. In haar job wil ze het positieve van diversiteit maximaal uitdragen en volop inzetten op bewustwording. Want 'sport verbindt, zowel op het veld als ernaast'. 

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2023/1, dat is ook ...

Sport en welzijn: ¿qué?

Prof. Dr. Evert Zinzen - Decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel

Een themanummer over sport in een tijdschrift voor welzijn en zorg. Het waarom lichten we toe via een stukje geschiedenis en etymologie. We maken het onderscheid tussen sport als middel en sport als doel en tonen dat het in beide gevallen bepalend kan zijn voor ons welzijn.

Inclusie in het jeugdwerk

Lore Van Dongen & Tina Schuermans - Beleidsmedewerkers diversiteit, De Ambrassade

Elk kind heeft recht op rust en vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten. Dat staat geschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Maar het Kinderrechtenverdrag biedt geen concrete definitie van of invulling aan ‘spel, recreatie, vrije tijd of artistieke activiteiten’. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Waarom is dit recht belangrijk? Hoe verhoudt dit recht zich tot andere rechten in het Kinderrechtenverdrag? Is het een doel of een middel?

En verder ...

 • Redactioneel | Wim Leerman
 • Heeft ons Sport voor Allen-beleid gefaald of is het net geslaagd? | Pieter Smets
 • Sociaal-sportief werk kan evengoed topsport zijn: een pleidooi voor een integraal dynamisch perspectief | Pascal Delheye, Shana Sabbe & Herwig Reynaert
 • Sociaal-sportief werk: toegankelijkheid, ruimte en verbinding | Shana Sabbe, Luc De Droogh, Carmen Leenknecht & Annick Verstraete
 • Sport, welzijn en zorg: van conceptuele klaarheid naar reflectieve actie | Zeno Nols
 • Sport, een weg naar sociale integratie | Hanne Jacobs
 • De kracht van sport … met Younited Belgium in de sportarena | Bart Verhoeven
 • Bewegen Op Verwijzing: gewoon doen! | Luc Lipkens & Ulla Lust
 • KRC Genk FRZA! Foundation | Marc Hardy & Niel Janssen
 • Bewoners van een woonzorgcentrum motiveren om te bewegen is een zaak van ons allemaal | Manon van Dorp
 • Het woonzorgcentrum in beweging | Maarten Gabriel
 • Rust(huis) roest? | Geert Roggeman
 • Levenslang sporten met de bewegingsdeskundige | Rebecca Denys, Charlotte Van Tuyckom & Thijs Bouten
 • Het beweegt in Gent | Tim Lamon, Cathy Verschoore & Kaat Ketele
 • G-sport, een boost voor het welzijn van de persoon met een beperking | Febe Decroubele
 • Game(L)over. Voor jongeren die riskant gamen en hun ouders | Karen Vanmarcke & Femke Wijgaerts

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.