Armoede

VIEWZ 2023/3

VIEWZ 2023 nummer 3

In een notendop

Armoede is een complex en diepgeworteld probleem dat wereldwijd een aanzienlijke impact heeft op het welzijn van mensen. Het beïnvloedt niet alleen hun financiële situatie, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor hun toegang tot basisbehoeften en essentiële diensten, zoals energie, onderwijs, huisvesting en zorg. Zelfs in ontwikkelde landen blijft (energie)armoede een schrijnende realiteit voor miljoenen mensen.

In dit nummer willen we echter niet alleen de problemen benadrukken,
maar vooral oplossingen aanreiken. Armoedebestrijding verdient voortdurende aandacht, niet alleen van individuen, maar ook van overheden, organisaties en bedrijven. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en duurzame oplossingen vinden voor deze uitdagingen.

Met dit themanummer bieden we alweer heel wat inzichten en nog meer inspiratie.

 

 

 

2023 3 Cover Interview in de kijker: In gesprek met Kristel Verbeke

Luc Kupers & Valerie De Groodt

Voor het openingsinterview van dit themanummer over armoede gingen we in gesprek met Kristel Verbeke. Na haar muziekcarrière zette ze zich actief in bij Unicef, het Kinderrechtencommissariaat en het Kinderarmoedefonds. Ze maakte ook de reeks 'Zorgen voor mama'. Kristel ervaarde in haar jeugd ook zelf wat het is om op te groeien in armoede. 'We mogen niet uit het oog verliezen dat een kind dat in armoede heeft geleefd er nooit ongeschonden uitkomt. Nooit.'

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2023/3, dat is ook ...

Zet mensen in armoede mee aan het stuur van de klimaattransitie

Vanya Verschoore - Coördinator Reset.Vlaanderen

De aarde wordt warmer, de samenleving kouder. In eenvoudige woorden schetst deze zin enkele van de enorme uitdagingen waar we voor staan en de uitdaging die Reset.Vlaanderen wil aanpakken. Het netwerk bundelt de krachten van dertig sociale en ecologische middenveldorganisaties om de komende jaren een eerlijke transitie te realiseren. Reset.Vlaanderen wil de positieve kracht van die transitie tastbaar maken. De organisatie creëert oplossingen die sociale, economische en ecologische uitdagingen verbinden.

Kinderarmoede bestrijden door middel van duurzame huisvesting

Noël Slangen - Voorzitter Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting

Wie aan Noël Slangen denkt, denkt aan communicatie of aan zijn columns voor Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg. Als je die columns leest, weet je dat kinderarmoede een thema is dat hem na aan het hart ligt en waarover hij vaak met vlijmscherpe pen zijn mening en inzichten deelt. De reden? Hij ondervond aan den lijve wat het betekent om in armoede op te groeien. Als voorzitter van het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ijvert hij voor gelijke kansen voor ieder kind. Huisvesting is daarbij volgens hem cruciaal.

Twintig jaar strijd tegen armoede vanuit ervaringskennis

Saar Lambrechts & Heidi Degerickx - Netwerk tegen Armoede

In 2023 bestaat het Netwerk tegen Armoede twintig jaar. Al twintig jaar voeren ze - samen met 61 verenigingen - strijd tegen armoede en ongelijkheid. Ze nemen het op voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Uit de armoedecijfers blijkt dat hun strijd zeker nog niet gestreden is. Hun doel? Armoede uit de wereld bannen. Hiervoor vertrekken ze vanuit hun sterkte: ervaringskennis en rechtstreekse participatie inzetten bij zowel beleidswerk, innovatieprojecten als vormingen.

En verder ...

 • Redactioneel | Christian Fillet
 • Wat is armoede en hoe wordt armoede gemeten? | Hanne Jacobs
 • Hoe de digitale kloof een grote rol speelt in de armoedebestrijding | Alexandre Lesiw
 • Een (t)huis gezocht voor alleenstaande ouders met kinderen | Carline De Clercq & Lieve DeSmet
 • Het Go! wil betaalbaar en toegankelijk onderwijs voor iedereen | Jan Fransen & Elisabeth De Vleesschauwer
 • Iedereen arm? Armoedebestrijding anno 2023 vanuit de Mechelse OCMWbril | Mathias Vaes
 • De impact van de veranderende en complexe samenleving op het stedelijk OCMW | Michelle Ginée
 • Hoe CAW De Kempen omgaat met armoede en sociale uitsluiting | Jan Bal
 • Stress, frustratie, armoede? Waarom precaire arbeid een aanslag is op welzijn en gezondheid | Kim Bosmans & Jessie Gevaert
 • Kansarmoede in de eerstelijnspraktijk | Roy Remmen
 • De mondhygiënist: een essentiële schakel in mondzorg | Leen Van Zele, Lisa Moerman, Jacques Vanobbergen, Martijn Lambert, An Van De Walle, Peter Vermassen, Laura Vereecken & Isabel Haentjens

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.