Digitalisering

VIEWZ 2023/4

VIEWZ 2023 nummer 4

In een notendop

In een themanummer van VIEWZ over digitalisering mag de stem van Frank Robben uiteraard niet ontbreken. Hij is een ware roerganger, inspirator en drijvende kracht van de KSZ, de EID, eHealth, de contacttracing in coronatijden en tal van andere overheidsinitiatieven op het gebied van digitalisering.

Tal van uitstekende bijdragen diepen dit boeiende thema verder uit. Zo lezen we dat de groeiende virtuele verbondenheid leidt tot meer digitale ongelijkheid. Digitale inclusie is dus een belangrijk werkpunt. In een Gentse bijdrage komt dit element specifiek aan bod met de uitdagende vraagstelling: ‘Digitalisering, vloek of zegen?’

Vloek of zegen, kans of bedreiging, het verhaal is complex en niet eenduidig. We kunnen concluderen dat er op digitaliseringsvlak nog heel veel werk aan de winkel is.

Met dit themanummer bieden we alweer heel wat inzichten en nog meer inspiratie.

VIEWZ 2023 4 Cover Interview in de kijker: In gesprek met Frank Robben

Luc Kupers & Valerie De Groodt

In dit nieuwe nummer van VIEWZ gaan we breed en diep in op het thema digitalisering. Een gesprek met Frank Robben lijkt in die context bijna een evidentie. De in 2005 verkozen Vlaamse overheidsmanager van het jaar speelde een essentiële rol bij de totstandkoming van onder andere de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en de elektronische identiteitskaart. Hij werkte mee aan het G-Cloud initiatief en zette de eerste contacttracing tijdens de coronapandemie op poten. Het werd een boeiend gesprek.

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2023/4, dat is ook ...

Digitale inclusie in het welzijnswerk – hoe realiseren we e-inclusie voor iedereen?

Jana Verplancke & Charlotte Vanbleu - Docenten en onderzoekers Expertiselijn Mens, Samenleving & Digitalisering – Arteveldehogeschool, partner van Onlinehulp-Vlaanderen

De digitalisering gaat razendsnel. We worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe digitale mogelijkheden, en deze trends sijpelen ook steeds dieper door in de welzijns- en zorgsector. Helaas kunnen niet alle mensen deze digitale vooruitgang even goed bijbenen. Het is van cruciaal belang om actief te werken aan e-inclusie, zodat zelfs de meest kwetsbare doelgroepen gelijke kansen krijgen. Maar hoe kunnen we e-inclusie realiseren, vooral voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking? Lees er alles over in dit artikel.

Drie uitdagingen voor blended sociaal werk anno 2023

Philippe Bocklandt - Docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp, Arteveldehogeshool – bachelor sociaal werk, Expertiselijn Mens, samenleving & Digitalisering, partner van Onlinehulp-Vlaanderen

Duurzaam kwaliteitsvol blended hulp- en dienstverlening aanbieden, stelt ons anno 2023 voor tal van uitdagingen. Externe maatschappelijke ontwikkelingen dagen het sociaal werk uit om zich aan te passen en strategische keuzes te maken. Dit artikel belicht drie belangrijke ontwikkelingen: de fusie van ‘zorg en gezondheid’ en ‘welzijn, volksgezondheid en gezin’ binnen de Vlaamse overheid, de groeiende alertheid op digitale inclusie, en de booming business van artificiële intelligentie.

Online hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg

Tom Van Daele & Eva Van Assche - Onderzoekers Psychologie en Technologie, Expertisecentrum Zorg en welzijn, Thomas More Hogeschool

Waarom is er een nood aan technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg? En waarom is dat geen vanzelfsprekend verhaal? Overschatting, een moeilijke transfer en een overdaad aan toepassingen brengen uitdagingen met zich mee. Toch moeten we de uitdaging
durven aangaan. Lees in het artikel waarom.

En verder ...

 • Redactioneel | Luc Kupers
 • Digitale inclusie bij 55-plussers | Koning Boudewijnstichting
 • Werken aan digitale inclusie: bouwstenen voor een digitaal-inclusieve samenleving | Joke Van Dyck
 • Het is een mythe dat zo goed als iedereen digitaal vaardig is | Koen Ponnet, Sarah Anrijs, Paola Verhaert, Leo Van Audenhove & Ilse Mariën
 • Digitalisering: vloek of zegen? | Maria Euwema, Krist Poffyn & Sarah Spiessens
 • Blender van blended hulp in CAW-trajecten | Véronique Vancoppenolle & Maaike Van den Bulcke
 • Sociaal werk in een digitale wereld: worden alle kansen wel benut? | Rick Kwekkeboom
 • Gemeente Rotterdam overbrugt de afstand tot de arbeidsmarkt via een gepersonaliseerd traject | Elisabeth Ghysels
 • Bandbreedte. Online en offline, altijd sterk verbonden | Hannelore Vandepitte
 • Veerkrachtig opgroeien met de LifeCity app | Joke De Wilde
 • Datagestuurd management: een nieuwe horizon voor efficiëntie in de zorg | Johan D'Haene

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.