Schaalvergroting en regiovorming

VIEWZ 2024/2

VIEWZ 2024 nummer 2

In een notendop

Deze nieuwe editie van VIEWZ staat volledig in het teken van schaalvergroting en regiovorming. Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar en mede-auteur van 'Een toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur', deelt zijn visie op hoe samenwerking en vergroting van regionale structuren kunnen bijdragen aan een efficiënter en beter functionerend zorgsysteem.

Karin Van Mossevelde stelt op haar beurt de vraag of groter altijd beter is en verkent de nuances en mogelijke valkuilen van schaalvergroting in de welzijnssector.

Daarnaast richten we onze blik op technologische innovaties die de zorgsector transformeren. Wearables en sensoren bieden nieuwe manieren om zorg op afstand te leveren, maar roepen ook belangrijke vragen op over de impact op de kwaliteit van zorg en de pedagogische aanpak.

Verder belichten we het belang van diversiteit in zorgaanbod en de noodzaak om obstakels zoals regelgeving en subsidiestructuren aan te pakken om welzijnsgericht ondernemerschap te ondersteunen. 

Met dit themanummer bieden we alweer heel wat inzichten en nog meer inspiratie.

 

 

Cover Viewz 2024 2 Interview in de kijker: In gesprek met Lieven Janssens

Luc Kupers & Valerie De Groodt

We moesten niet lang nadenken over wie we op de cover van VIEWZ wilden voor dit themanummer over schaalvergroting en fusie. Lieven Janssens kent het thema als geen ander. Niet alleen was hij samen met Filip De Rynck opdrachthouder om ‘Een toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur’ te schrijven, als burgemeester van Vorselaar zit hij ook op het lokale niveau op de eerste rij. Het werd een boeiend gesprek. 

Lees het volledige interview

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.

VIEWZ 2024/2, dat is ook ...

Regiovorming: ook kansen voor welzijn en zorg?

Bart Van Herck & Valentijn Vanoeteren - Onderzoekers, IDEA Consult

Met het regiodecreet en de vorming van 15 referentieregio's versterkt de Vlaamse overheid het regioniveau als schaal voor intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking. In dit artikel schetsen IDEA-onderzoekers Valentijn Vanoeteren en Bart Van Herck aantrekkelijke samenwerkingsperspectieven voor zorg en welzijn op schaal van de referentieregio's, maar concluderen ze tegelijkertijd dat er nog een lange weg afgelegd moet worden. 

Groter is beter, sneller en efficiënter. Of toch niet?

Karin Van Mossevelde - Algemeen directeur, i-mens

Groter is beter, sneller en efficiënter. Of toch niet? In deze
bijdrage beschrijft Karin Van Mossevelde, algemeen directeur
van i-mens, wat de drijvende krachten waren achter de fusie
van elf vzw’s uit de zorgsector tot een grote, nieuwe
zorgorganisatie. Ze reflecteert ook over hoe de
samensmelting verliep, operationeel en op vlak van de
bedrijfscultuur.

Vroeg en nabij

Ruth De Nul - Beleidsmedewerker, Agentschap Opgroeien

Als we het kansrijk opgroeien van elk kind en elke jongere willen realiseren, dan is het voeren van een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid niet alleen op Vlaams, maar ook op lokaal niveau belangrijk. Dit vraagt om afstemming en een goede interbestuurlijke samenwerking en noopt tot een betere koppeling tussen het Vlaamse en lokale beleid. Kansrijk opgroeien begint immers bij het creëren van een rijke, positieve en inclusieve leefomgeving waarbij we zorg en ondersteuning zo vroeg en nabij mogelijk in de leefomgeving van kinderen, jongeren, hun gezin en context organiseren, aansluitend bij hun leefwereld, ingebed in hun buurt. Transversaal (samen)werken in de buurt, over sectoren en beleidsdomeinen heen, is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. 

En verder ...

 • Redactioneel | Wim Leerman
 • Welzijn en zorg in de toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur | Filip De Rynck & Lieven Janssens
 • Regiovorming maatschappelijk benaderd: perspectieven vanuit Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | Joris Voets
 • Schaalvergroting in welzijnssectoren: vloek of zegen? | Mark Vanhumbeeck & Hendrik Delaruelle
 • Schaalvergroting of inzetten op kleinschaligheid: op zoek naar de Heilige Graal in de non-profit | Ann Demeulemeester & Wouter Van der Vurst
 • Procesmanagement als glijmiddel voor schaalvergroting | Wim Leerman
 • Schaalvergroting werpt haar vruchten af | Githa Praet
 • En ze leefden nog lang en gelukkig? | Paul Paepe & Wouter Leplae
 • Fusies, afsplitsingen én samenwerkingsverbanden | Geert Hillaert
 • Je kunt dit niet alleen, je doet het samen | Emilie Klasen-Bouma
 • Wonen in Limburg: een jonge organisatie met 100 jaar ervaring | Myriam Indenkleef
 • De vrijetijdssector heeft me gered | Tom Van de Velde

Nog niet geabonneerd op VIEWZ?

Hou met VIEWZ de vinger aan de pols van de welzijns- en zorgsector.