Sociale Landkaart

Onze sociale zekerheid herbergt zoveel voorzieningen en rechten dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart is dé offline en online gids die klaarheid schept en die u alle informatie aanreikt om vooruit te kunnen.

Sociale Landkaart: uw gids bij sociale rechten en voorzieningen

Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming waar ik recht op heb? Waar moet ik een rolstoel aanvragen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als mantelzorger een vergoeding te krijgen?  Hoe lang kan ik tijdskrediet nemen voor de zorg van een ziek kind?  Waar kan mijn cliënt terecht voor tijdelijk onderwijs aan huis?  Vanaf wanneer kan mijn cliënt aanspraak maken op een huurpremie?

Met zulke vragen wordt u als hulpbehoevende, mantelzorger of professionele hulpverlener voortdurend geconfronteerd … En jammer genoeg zijn de antwoorden niet altijd even gemakkelijk te vinden. Waarom? Omdat de Belgische sociale zekerheid zoveel rechten, tegemoetkomingen en voorzieningen herbergt, dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. De Sociale Landkaart schept al jarenlang klaarheid en biedt alle informatie die u nodig hebt om vooruit te kunnen.

Kortom, bent u wegens gezondheidsproblemen of een handicap zorgafhankelijk en/of financieel kwetsbaar? Of staat u hulpbehoevenden dagelijks bij? Dan mag deze vlot raadpleegbare gids niet ontbreken in uw boekenkast. De slimme structuur van de Sociale Landkaart zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk de informatie vindt die u nodig hebt.

Online: nog meer troeven

Middel 2Icon Checkmark VIEWZ

Dankzij een intelligente zoekmotor vindt u meteen de gewenste informatie. Zoekscherm, inhoudstafel of trefwoordenlijst? U bepaalt helemaal zelf hoe u uw zoekopdracht aanvat.

Middel 2Icon Checkmark VIEWZ

Digitale post-it notes laten u toe om snel opmerkingen en commentaar toe te voegen en te bewaren. Zodat u steeds opnieuw op uw aantekeningen kunt terugvallen.

Middel 2Icon Checkmark VIEWZ

Handige infofiches per recht geven u in één oogopslag alle essentiële informatie mee. Deze infofiches kunt u vlot online raadplegen, downloaden en/of afdrukken.

De online versie van de Sociale Landkaart: exclusief voor abonnees

Alle abonnees van de Sociale Landkaart en/of van VIEWZConnect kunnen de online versie van deze onmisbare gids bij sociale rechten en voorzieningen gratis raadplegen. Zo hebben ze steeds toegang tot de meest actuele gegevens.

Nog niet geabonneerd op de Sociale Landkaart?

Vind snel en gemakkelijk uw weg door alle sociale rechten en voorzieningen.

Sociale Landkaart 2023
Infofiches

Jongste online update biedt heel wat nieuwe en actuele informatie

De Sociale Landkaart houdt rekening met de steeds veranderende informatiebehoefte van zijn gebruikers en speelt jaarlijks in op de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele regelgeving.

(Wist u trouwens dat de online versie van de Sociale Landkaart zelfs meerdere keren per jaar wordt bijgewerkt?)

Zo is de editie 2023 van de Sociale Landkaart doorspekt met aanvullingen, bijwerkingen en nieuwe onderwerpen die o.a. betrekking hebben op:

 • Actualisering van alle bedragen

 • DEEL 1: Inkomen

  • Primaire arbeidsongeschiktheid
   • Arbeidsintegratie: terug-naar-werk-traject (implementering)
   • Geboorteverlof uitgebreid voor mee-ouders
   • Minimumbedrag primaire arbeidsongeschiktheid (vroeger toegekend)
   • Vrijwilligerswerk: (tijdelijk) verhoogde grens en verbod in commerciële ouderenzorg
   • Overlevingspensioen voor jonge gerechtigden: verlengde duurtijd voor de overgangsuitkering
   • Inkomensgarantie voor ouderen: vernieuwde controle op verblijfsvoorwaarde
   • Meer tijd om verlenging arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds te melden
     
  • Tegemoetkoming aan personen met een handicap
   • Prijs van de arbeid bij integratietegemoetkoming: verhoogde inkomensgrenzen
     
  • Groeipakket
   • Clusterprocedure bij het medisch-sociaal onderzoek voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
   • Zorgbudget voor mensen met een handicap (Basisondersteuningsbudget) van het VAPH wordt ingekanteld in het Groeipakket als ‘Ondersteuningstoeslag’
     
 • DEEL 2: VSB (Vlaamse sociale bescherming)
   
  • Budget zwaar zorgbehoevenden & budget ouderen met een zorgnood
   • Formele voorwaarden: verblijfsvoorwaarden gewijzigd
   • Budget zwaar zorgbehoevenden: voorwaarden zorgafhankelijkheid, recht bij palliatief forfait gewijzigd
 • DEEL 3: Gezondheidszorgen

  • Vergoeding aan orgaandonor gewijzigd
   ​​​​​​​
 • DEEL 4: Fiscale en sociale voordelen

  • Tijdelijk recht op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit voor VT-gerechtigden
  • Mijn VerbouwPremie: samenvoeging en vernieuwd recht van Vlaamse premies en energiepremies van Fluvius
    
 • DEEL 5: Woonzorg
  ​​​​​​​
  • Update eerstelijnszorg: toevoegen van het begrip PZON (persoon met een zorg- en ondersteuningsnood)
  • Diensten in de thuiszorg: mantelzorgcoaches (ervaringsdeskundigen) bij Samana
  • Zorgbehoeftenschalen in thuiszorg en opvang: uitbreiding van de info van de BelRAI-Screener 
  • Psychiatrische zorg in de thuiszorg: mobiele teams (acute en langdurige zorg) en ondersteunende functies in Geestelijke Gezondheidszorg (actualiseren Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Vlaams Herstelplatform, Buddywerking Vlaanderen)
  • Nieuw: zorgverlof (maximum 5 snipperdagen per jaar)
    
 • DEEL 6: VAPH
  ​​​​​​​
  • IMB-hulpmiddelen bij co-ouderschap
  • Actualisering refertelijst
  • Bijstandsorganisaties: intensieve bemiddeling en collectieve opdracht
  • Noodsituatie en Maatschappelijke noodzaak worden Noodprocedure en PVB na noodprocedure
  • Stopzetting vrijwillige overstap naar Zorgbudget personen met een handicap vanaf 01-01-2023
  • PAB: uitbreiding bestedingsmogelijkheden bij VAPH-zorgaanbieders
    
 • DEEL 7: Tewerkstellingsmaatregelen
  ​​​​​​​
  • Werk- en zorgdecreet: eerste duiding (toepassing vanaf 01-07-2023): onthaaltrajecten, activeringstrajecten, in 2024 arbeidsmatige trajecten
  • Individueel maatwerk (toepassing vanaf 01-07-2023): de hervorming van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie, de Lokale diensteneconomie en de maatwerkafdelingen

De online versie van de Sociale Landkaart raadplegen?

Duik meteen in de meest actuele aanvullingen en de nieuwste informatie.

Ontdek meer oplossingen op maat van welzijns- en zorgprofessionals.

VIEWZ tijdschrift

Een brede en heldere kijk op welzijn en zorg maakt van het driemaandelijkse vaktijdschrift VIEWZ dé informatie- en inspiratiebron bij uitstek voor iedereen die actief is in of interesse heeft voor de Vlaamse welzijns- en zorgsector. Ontdek meer

VIEWZ publicaties

Van leerrijk commentaarwerk en handige gids tot inspirerende ringmap en therapeutisch bordspel: heel wat boeiende publicaties belichten – elk op hun eigen, bijzondere manier – specifieke thema's van welzijn en zorg. Ontdek meer

Als eerste op de hoogte van onze initiatieven?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en ontvang een maandelijkse dosis informatie en inspiratie over welzijn en zorg, ontdek niet te missen opleidingen en interessante initiatieven, ...